Quảng cáo
Trang chủ Phật học

Phật học

Một khi đã tin tưởng sâu sắc vào Phật học chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ còn muốn để vô minh chi phối đời mình thêm nữa, lại luân hồi, lại khổ đau, lại không ngừng...

Làm được 8 điều này, thì không lo thiếu phú quý trong đời

Thành công trong cuộc sống không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Những người thành công nhất luôn giữ cho mình những tiêu chuẩn tôi rèn thói...
long-da-hep-hoi-chinh-la-nguon-goc-cua-moi-phien-nao

Lòng dạ hẹp hòi chính là nguồn gốc của mọi phiền não

Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có rất nhiều việc nhỏ có thể khiến cho người với người tranh giành nhau. Đôi khi chỉ những...
nhan-qua-bao-ung-khong-chua-mot-ai

Biết chịu thiệt là cách tạo phúc báo

Những chuyện thiệt thòi thường xảy đến với bất cứ ai, nhưng cách người ta đối diện với nó thế nào mới là điều đáng bàn. Chăm chỉ...
dao-phat-la-gi

Đạo Phật là gì?

Đạo Phật là con đường đi đến địa vị Phật, địa vị Phật tức là quả Phật, quả Phật là kết quả, là hoa trái của người...
đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A Di Đà ( Phần 2)

Suy nghĩ rồi vua bèn trở lại lễ Phật mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vì tôi muốn chứng đạo Bồ đề, nên đem công đức...
đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A Di Đà (Phần 1)

Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ...

Điểm tin

- Quảng cáo -