Phá thai là hội tụ đủ 5 yếu tố vào phạm giới sát sinh

0
487

Đối với Phật giáo đời sống của một con người bắt đầu ngay từ lúc thụ thai do đó hành vi nạo phá thai là đã phạm giới sát sinh.

Ngày nay, nạn phá thai ngày càng gia tăng hơn và gây tranh luận gay gắt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đạo đức, chính trị và tôn giáo. Trên thế giới có những nước có luật pháp cho phép được phá thai, trong khi ở một số nước khác, luật pháp ngăn cấm việc làm này. Còn với các tôn giáo xem đây là một việc phi đạo đức, một tội ác nghiêm trọng.

Đức Phật đã nói rằng “tự phá thai mình” là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Và Đức Dalai Lama đã khẳng định “Phật giáo quan niệm rằng ý thức xâm nhập vào sinh vật ngay từ phút giây đầu tiên của sự thụ thai, bởi lẽ đó mà phôi bào vẫn được coi như là  một sinh vật. Cho nên chúng tôi xem hành động phá thai cũng giống như việc cướp đi sự sống của một con người”.

pha-thai-la-hoi-tu-du-5-yeu-vao-pham-gioi-sat-sinh

Hành vi phá thai chính là hội tụ đủ 5 yếu tố để phạm giới sát sinh, đó là:

Đối tượng bị giết phải là một chúng sinh.

Khi vừa mới hình thành bào thai thì Đạo Phật đã xem đó là một sự sống mới hình thành. Và sự sống đó là một chúng sinh thực thụ.

Người sát sinh phải biết hay phải nhận thức được rằng đối tượng bị giết là một chúng sinh.

Sau khoảng 2-4 tuần, người mẹ đã nhận diện được sự có mặt của bào thai trong cơ thể mình

Sản phụ có tác ý giết thai nhi.

Khi ấy người mẹ suy nghĩ  lên ý niệm loại bỏ thai nhi này bằng nhiều cách

Người sát sinh phải có một cố gắng/nỗ lực giết bằng mọi biện pháp.

Là khi người mẹ áp dụng nhiều biện pháp làm mất đi sự sống của bào thai như: uống thuốc phá thai, nạo thai bằng y học, tác động mạnh đến thai.

Đạo Phật là đạo từ bi và luôn tôn trọng sự sống. Mặc dù đạo Phật không lên án tích cực hành động phá thai nhưng luôn khuyên răn người Phật Tử phải có trách nhiệm với con cái của mình, không nên bỏ rơi, đánh đập con cái vô cớ.

pha-thai-la-hoi-tu-du-5-yeu-vao-pham-gioi-sat-sinh

Với Phật giáo, đời sống của một con người bắt đầu ngay từ lúc thụ thai. Thụ thai là sự kết hợp giữa cha, mẹ và thần thức của một chúng sinh. Thần thức đó đi tìm sự hiện hữu để tiếp tục cuộc hành trình vô tận của sống và chết. Đặc biệt, đạo Phật dựa vào chân lý của nhân quả nghiệp báo, nên hành vi phá thai đã phạm vào giới sát sinh, từ đó ân thù báo oán sẽ được hình thành giữa người mẹ và đứa trẻ.

Việc phá thai không những ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn đánh mất cơ hội làm người, một cơ hội để tiến hóa tâm linh và cơ hội để được tái sinh vào cõi an lành.

Xem thêm:

Bình luận