đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A Di Đà (Phần 1)

Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn...
kiep-sau-cua-con-nguoi-se-nao-theo-loi-phat-day

Kiếp sau của con người sẽ thế nào theo lời Phật dạy?

Người đời thường có câu: “Chết đi là hết”, nhưng sự thực có phải chết là hết thật không, hay còn phải trải qua...